O PEN klubu

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní jich 145 ve 104 zemích celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty -  svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. O to se snaží už od samého vzniku ve Velké Británii roku 1921 (zakladatelka Catherine  Amy Dawson-Scott, první prezident John Galsworthy),  tehdy velmi idealisticky, avšak základní myšlenky - kulturní spolupráce, snášenlivost národů, odpor a sepětí intelektuálů proti hrubému násilí - přetrvávají. Každoročně pořádá Mezinárodní PEN kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor. V září 2003 na kongresu v Norsku byl prezidentem Světového PEN zvolen český spisovatel Jiří Gruša. Na Světovém kongresu v Berlíně 2006 byl znovu zvolen na další funkční období.

Český PEN (založený Karlem Čapkem v roce 1925) má nyní 198 členů a s dvanáctičlenným prezidiem v čele s předsedou Jiřím Dědečkem pracuje ve výborech. Nejvýznamnější je výbor pro vězněné spisovatele, řízený místopředsedkyní PEN klubu Markétou Hejkalovou. Zveřejňuje případy utiskování slovesných tvůrců a žádá jejich vlády o osvobození.

K uctění památky svého zakladatele uděluje Český PEN klub jednou za dva roky Cenu Karla Čapka. Byla založena v roce 1994. Uděluje se - až na výjimky - českým tvůrcům, a to za mimořádné literární dílo. Sedmičlenná nezávislá porota při výběru přihlíží  k  tomu,  zda  tvůrce i  jeho dílo nějak výrazně a srozumitelně  přispěli k tomu, aby se ve společnosti  prosadily demokratické  a humanistické  hodnoty nebo aby byly ubráněny. Prvními laureáty stali Günter Grass a Philip Roth při příležitosti Světového kongresu PEN v Praze. Arnošt Lustig obdržel ocenění v roce 1996, Jiří Kratochvil (1998), Josef Topol (2000), Ludvík Vaculík (2002), Ladislav Smoček (2004), Jiří Stránský (2006), Václav Havel (2008), Ivan Klíma (2010), Pavel Šrut (2012) a Jan Šulc (2014).

Souběžně s Cenou Karla Čapka byla v letech 1996 - 2000 udělována Cena PEN klubu za celoživotní dílo (1996 Adolf Branald, 1998 Jan Vladislav, 2000 Jiří Krupička, 2009 Bohumila Grögerová, 2011 Jana Štroblová, 2013 Jaroslav Putík a 2015 Josef Vinklát).

Od roku 1992 existuje Společnost přátel PEN klubu a od roku 2014 Sdružení pro PEN, občanská sdružení, která organizují a pořádají nejen v prostorách PEN klubu autorská čtení, výstavy, literární festivaly, besedy se spisovateli v regionech a na školách, semináře, konference a setkání se zahraničními spisovateli.

Naši partneři

Logo Nadace OKD

Unicredibank

BookFan

Fond Boženy Němcové

Hl. m. Praha