Knihovnička PENu a ČvT

První knížka vyšla v roce 2008 společnou péči Člověka v tísni a Českého PEN klubu po návštěvě předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka na Kubě a po jeho setkání s básníkem Jorgem Oliverou. Sbírka veršů byla vydána dvojjazyčně /česko-španělsky/.  En cuerpo  y alma, Na těle i na duši. PEN klub má naštěstí mezi svými členy manžele Olgu a Olega Krylovovi, jejichž nakladatelství se věci chopilo, knížka byla na světě velmi rychle, několik desítek výtisků dokonce brzy poté kolovalo po Havaně a celém ostrově.

Aniž bychom to tehdy byli tušili, dala vlastně jako první svazek základ edici, které dnes hrdě říkáme Knihovnička PEN klubu a ČvT.  Za dva roky čítá už čtyři díla /dále kurdského básníka Ahmeta Arífa, Jorgeho sbírku tentokrát ve verzi španělsko-francouzské a konečně čerstvě vydanou knihu o čínském disentu a Chartě 08/. Také cíl Knihovničky PEN klubu se za tu dobu vyprofiloval – vydáváme literaturu ze zemí, v nichž vládnou nedemokratické poměry, vydáváme vždy dvojjazyčně, tedy v originále a pak buď česky, nebo v nějakém světovém jazyce, aby kniha byla prezentovatelná na mezinárodním fóru. Autorům neplatíme, vydání je čestné, knihy neprodáváme, leč distribuujeme.

Jistěže celá věc má jedno zásadní úskalí – vydání každé takové knihy je především počin ve prospěch perzekuovaných literátů té které země, slouží jejich zviditelnění v Česku i ve světě,  mělo by pomoci zlepšit jejich situaci. Knihy neprocházejí redakčním řízením, z pochopitelných důvodů není možné na rukopisu s autorem dále pracovat, neexistuje ediční plán. Děláme jenom jazykové korektury a pak knihu vydáme, i když se může stát, že se dočkáme i výtek ohledně kvality díla.

Ale to je riziko, o kterém soudíme, že za to stojí.

 

Bibliografie Knihovničky PEN klubu a Člověka v tísni

Olivera, Jorge: Na těle i na duši (En cuerpo y alma), česko-španělské vydání,
přeložila Michaela Bernkopfová, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 1. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2008

 

Aríf, Ahmed: Touhou po tobě mi pouta zrezavěla (Hasretínden prangalar eskíttím), turecko-české vydání, z turečtiny přeložil Yekta Uzunoglu, přebásnil Václav Daněk, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 2. svazek knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2009

Olivera, Jorge: Dans le corps et l´ame (En cuerpo y alma), francouzsko-španělské vydání, přeložila Anna Křížová, vydalo nakladatelství Galén jako 3. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2010

Siao-po, Liou a kol.: Od Charty 77 k Chartě 2008, Život v pravdě (Xiaobo, Liu & et all.: From Charter 1977 to Charter 2008, Life in Truth), česko-anglické vydání, přeložila Olga Lomová a kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 4. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2010

Siao-Po, Liou a kol.: Od Charty 77 k Chartě 2008, Život v pravdě, české vydání, přeložila Olga Lomová a kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 5. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2011

Naši partneři

Logo Nadace OKD

Unicredibank

BookFan

Fond Boženy Němcové

Hl. m. Praha