Výbor pro vězněné spisovatele

Výbor pro vězněné spisovatele pracuje v součinnosti s londýnským Writers in Prison Committee (WiPC) Mezinárodního PEN klubu. Posláním Výboru je podpora pronásledovaných spisovatelů po celém světě. Výbor využívá databáze londýnského centra a zapojuje se do práce ve prospěch spisovatelů a novinářů, kteří jsou vězněni nebo pronásledováni z titulu své profese v zemích a regionech, kde je ohrožena svoboda slova a tisku.

Výbor pro vězněné spisovatele Českého centra Mezinárodního PEN klubu pracuje v tomto složení:
Jana Červenková, Jiří Hájíček, Markéta Hejkalová (PEN klub), Libuše Ludvíková (SpPEN klubu).

Nejčastěji využívanými prostředky podpory vězněných či ohrožených spisovatelů jsou dopisy adresované prezidentům, vládám, parlamentům či ostatním oficiálním institucím v dané zemi. Výbor se také připojuje ke kampaním vedeným WiPC a snaží se podle svých možností informovat o jednotlivých případech na těchto webových stránkách případně v tisku a ostatních médiích. Morální podporou pronásledovaných spisovatelů je také možnost čestného členství národních center PEN klubu.

V Knihovničce PEN klubu vydává České centrum Mezinárodního PEN klubu díla spisovatelů, kteří nemohou publikovat ve svých zemích. Dosud zde byla vydána běloruská poezie, kubánský básník Jorge Olivera, kurdský básník Ahmed Aríf či čínský nositel Nobelovy ceny míru Liou Siao Po. Knížky vycházejí většinou dvojjazyčně, jsou distribuovány autorům a také českým i světovým médiím.

V roce 2011 začal Výbor pro vězněné spisovatele a celé České centrum Mezinárodního PEN klubu pořádat českou podobu mezinárodního literárního festivalu Free the Word! Festival Free the Word je pořádán ve spolupráci s mezinárodním PEN klubem v mnoha zemích světa. První český ročník festivalu Free the Word se konal pod názvem Knihy a svoboda na 21. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v říjnu 2011 a jeho tématem byly mj. česko-rakouské vztahy (což bylo inspirováno výročím Karla Havlíčka Borovského) či Bělorusko. Druhý ročník s názvem Sny a svoboda se bude konat 19. a 20. října 2012 při 22. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Writers in Prison Commitee of PEN International

WiPC byl založen v Londýně v rámci Mezinárodního PEN klubu v roce 1960 jako reakce na množící se pokusy umlčet hlasy opozičních spisovatelů a novinářů v různých regionech světa.

V poslední době WiPC monitoruje více než 700 případů ročně a spravuje databázi  pronásledování spisovatelů a novinářů. Tato databáze je denně aktualizována. Informace o jednotlivých případech nebo regionech jsou dostupné na požádání.

Podrobnosti o konkrétních případech ohrožení života a svobody spisovatelů a novinářů podávají operativní zprávy, tzv. Rapid Action Network.

Dvakrát do roka pak vydává WiPC seznam jmen uspořádaný podle jednotlivých zemí světa. Zde jsou uvedeny případy vězněných, zadržených nebo jinak perzekvovaných sisovatelů a novinářů z důvodu jejich nenásilných politických aktivit nebo výkonu profese.

Caselist

WiPC spolupracuje také s OSN a snaží se tak obrátit celosvětovou pozornost jak na jednotlivé případy, tak obecně na otázky lidských práv v problematických regionech.

Předsedkyní WiPC je v současné době kanadská spisovatelka a publicistka Marian Botsford Fraser.

 

Tjekkiske forfattere i kamp mod diktaturregimer

 

15. listopad:Mezinárodní den vězněných spisovatelů

Už 32 let si Mezinárodní PEN klub připomíná 15. listopad jako Mezinárodní den vězněných spisovatelů. Využívá ho různými způsoby k upozorňování na případy porušování svobody slova, pronásledování a útoky na spisovatele a novináře za jejich práci. I letos proběhla napříč světem řada kampaní a akcí organizovaná jednotlivými národními centry PEN klubu.

Writers in Prison Committee při londýnském PEN klubu v letošním roce vybral pět aktuálních případů z pěti regionů světa. Protože letos se PEN International zaměřuje na svobodu slova v digitálním světě, vybrané případy souvisí s represemi proti bloggerům a žurnalistům publikujícím na internetu.

Rodney Sieh je z Libérie a je zakládajícím redaktorem internetového deníku FrontPage Africa. Se sedmnáctiletou praxí novináře, který mimo jiné psal o občanské válce v Libérii, je jedním z předních žurnalistů své země. Byl uvězněn poté, co nebyl schopen zaplatit pokutu milion a půl amerických dolarů za poškození pověsti bývalého vládního úředníka, o němž napsal kritický článek. V současné době je na nucené dovolené, po jejímž uplynutí má nastoupit trest, který nebyl zatím časově ohraničen. PEN Int. odsoudil v srpnu letošního roku nesmyslně velkou pokutu a intervenoval u prezidenta země za revizi případu.

Kunchok Tsephel Gopey Tsang pochází z Tibetu. Publikuje na internetu a rediguje webové stránky s názvem Chomei (v překladu Lampa) v tibetském jazyce, které propagují tibetskou kulturu a literaturu. Byl uvězněn v únoru 2009 na 15 let. Byl uznán vinným za vyzrazení státního tajemství. Angažoval se také v oblasti životního prostředí. Na základě dostupných údajů je PEN Int. přesvědčen, že je vězněn výhradně za pokojné uplatňování svého práva na svobodu vyjadřování.

Dina Meza, novinářka a autorka, publikuje na webových stránkách nevládní organizace na obranu lidských práv COFADEH, která pomáhá příbuzným zadržených a zmizelých v Hondurasu. Dostává opakovaně výhrůžky přes internet a mobilní telefon. Od roku 2006 veřejně upozorňuje že je sledována a že je jí a její rodině vyhrožováno únosem, násilím a smrtí. Opakované zastrašování není odpovídajícím způsobem vyšetřováno policií. Od státního převratu v r. 2009 bylo v Hondurasu zavražděno nejméně 28 novinářů. Tento případ je jedním z mnoha v regionu Jižní Ameriky.

Fazil Say je turecký spisovatel, skladatel klasické hudby a koncertní pianista, jehož hudební díla jsou mezinárodně známa a uváděna orchestry např. v New Yorku nebo v Berlíně. Byl odsouzen k 10 měsícům vězení podmínečně za publikování veršů na internetu. Měl se prohřešit „veřejným znevažováním náboženských hodnot u části populace“.

Zahra Rahnavard, iránská akademička a autorka, manželka Hosseina Mousaviho, kandidáta v prezidentských volbách 2009. Je držena v domácím vězení bez oficiálního obvinění a soudu od února 2011. Je přední iránskou umělkyní a spisovatelkou, jako první žena v Iránu od roku 1979 byla zvolena rektorkou jedné z iránských univerzit. PEN Int. se snaží sledovat osud dalších iránských spisovatelů, bloggerů a žurnalistů v souvislosti se svobodou slova.

České centrum Mezinárodního PEN klubu uveřejňuje na svých webových stránkách pravidelně případy pronásledovaných spisovatelů a rovněž v řadě případů apeluje pomocí dopisů na zodpovědnost vlád a úřadů jednotlivých zemí za dodržování svobody slova v souvislosti s konkrétními případy a jmény.

Jiří Hájíček

 

Volá PEN klub

(rubrika literárního časopisu Host)

 

2012 2013 2014
leden 2014
únor 2013 únor 2014
březen 2013
duben 2013 duben 2014
květen 2013 květen 2014
červen 2012
červen 2013 červen 2014
září 2012
říjen 2012 říjen 2013 říjen 2014
listopad 2012 listopad 2013
prosinec 2012 prosinec 2013

Naši partneři

Logo Nadace OKD

Unicredibank

BookFan

Fond Boženy Němcové

Hl. m. Praha